FacebookpaginaGooglePlusLionsclub

De Lionsclub Rotterdam De Pappegay is opgericht in 1966 door de Lionsclub Rotterdam Host. De club heeft op dit moment ca. 30 mannelijke leden en ontleent zijn naam aan de plek waar in eerste instantie de bijeenkomsten werden gehouden, het etablisse ment De Pappegay dat zich bevindt achter het Schielandhuis in Rotterdam. Het dateert van 1649 en is momenteel de brasserie van het Schielandhuis.

Ons oudste lid is 95 en ons jongste 34 jaar en het is zeer inspirerend alle leeftijdscategorieën bij elkaar mee te maken. In de loop van de tijd hebben wij een aantal dochterclubs gesticht, te weten L’Esprit du Temps en Rotterdam Zuid. Dit zijn beiden gemengde clubs. Zoals alle Lionsclubs zijn wij een serviceclub, hetgeen betekent dat wij dienstbaar willen zijn aan de samenleving. Dat kun je als club alleen maar wanneer je binnen je club goede vriendschapsbanden hebt en een open uitwisseling van ideeën en meningen.

Naast de bijeenkomsten twee maal per maand, waarbij inleidingen worden verzorgd door eigen leden, of mensen van buiten de club, houden wij ons bezig met het ondersteunen van goede doelen. Enkele daarvan zijn: Het opvanghuis voor zwerf kinderen in Rotterdam, Het familiehuis Daniel den Hoed, De Nina Stichting, het samenstellen en uitdelen van kerstpakketten voor dak en thuislozen in Rotterdam, het ondersteunen van buurtwerk doormiddel van persoonlijke inzet en laatstelijk De Stichting Pallieter. Binnen de club functioneert ook een leesclub. Onze reguliere bijeenkomsten worden gehouden in De Karottenfabriek, die zich bevindt aan de Kralingseplas achter de plasmolens.

Meer informatie op www.lcdepappegay.nl