Ons goede doel voor de wijnproeverij: Stichting Plons

Stichting Plons is een onafhankelijke non-profitorganisatie die wil voorzien in stimulerende (sportieve) activiteiten op het gebied van watersport voor mensen met een beperking. Uit onderzoek (NOC/NSF, alsmede Richtlijn Sportdeelname Onderzoek, RSO) is gebleken dat met name het zeilen een zeer geschikte vorm van sportbeoefening is voor mensen met een beperking. Daarnaast is deze vorm van vrijetijdsbesteding ook goed voor de gezondheid en de sociale contacten. 

 

Stichting Plons heeft een aantal trajecten ontwikkeld waaronder aanbod in het kader van sportstimulering voor scholieren uit o.a. het speciaal onderwijs, voor Mytylschoolleerlingen en ook voor bewoners van gezinsvervangende tehuizen (GVT’s) en intramurale instellingen. Voor deze mensen is vaak weinig te kiezen als het gaat om sport, vrije tijd en educatie.

 

Meer informatie is te vinden op https://plons.nl